Minnesord

Published in Europarättslig tidskrift nr 3 2022, September 2022 s. 305–306