Publishers

Europarättslig tidskrift

Förvaltningsrättslig tidskrift

Förvaltningsrättslig tidskrift har sedan grundandet 1938 behandlat ämnen av allmän förvaltningsrättslig betydelse och utgjort ett forum för utbyte av tankar och erfarenheter på detta område. Fokus för tidskriften ligger på svensk förvaltningsrätt i vid mening, med dess numera inte obetydliga inslag av internationella influenser.

Nordisk socialrättslig tidskrift

Nordisk socialrättslig tidskrift (NST) ges ut sedan år 2010. I tidskriften behandlas ämnen inom den nordiska socialrätten.

Scandinavian studies in law

The Stockholm Institute for Scandinavian Law was established in 1956 with the objective to disseminate knowledge about Scandinavian law and legal theory abroad. To achieve this objective, the Institute publishes Scandinavian Studies in Law (Sc.St.L.), which is a book series containing articles by Scandinavian academics and legal experts.

Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur

Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteraturs (SJF:s) ändamål är att främja juridisk forskning och utbildning. SJF delar återkommande ut bidrag och stipendier, riktade framför allt till forskare och lärare vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

Stockholm IP Law Review

The Stockholm University Intellectual Property Law Review (SIPLR) is a student-led journal of legal scholarship with a focus on European Intellectual Property Law. The primary purpose of SIPLR is to create an academic legal forum where the most influential and significant topics of IP law are discussed by students, scholars and lawyers.

The Swedish Law and Informatics Research Institute