Två gånger är en gång för mycket. Om dubbelbestraffning och slutgiltighet

Published in Europarättslig tidskrift nr 3 2022, September 2022 s. 351–366

119
477