Scandinavian studies in law 31 1987

91-85142-41-7

Författare i denna utgåva: Michael Bogdan, Alf Bohlin, Vagn Carstensen, Thor Falkanger, Åke Frändberg, Henning Jakhelln, Nils Jareborg, Kaarlo Tuori, Anders Victorin

Publicerad av Scandinavian studies in law, oktober 1987