Allmän rättslära. 10:e upplagan.

Författare i denna utgåva: Karl Dahlstrand, Åke Frändberg, Neil MacCormick, Joseph Raz, Jan-Olof Sundell, Peter Wahlgren, Jessika van der Sluijs, Mauro Zamboni

Publicerad av Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur, september 2017

Materialsamling innehållande artiklar som utgör kursfordringar för Allmän rättslära, uppdelad i tre block: Moderna rättsteorier, Rätt, politik och lagstiftningsteknik samt Juridisk metod.

NJA 1977 s. 403

Publicerad i Allmän rättslära. 10:e upplagan., september 2017 s. 450–479

NJA 1978 s. 452

Publicerad i Allmän rättslära. 10:e upplagan., september 2017 s. 480–495

NJA 1985 s. 788

Publicerad i Allmän rättslära. 10:e upplagan., september 2017 s. 496–518