Anmälan. Anna Holmqvist, Integritet på undantag? En studie av barns röst i patientlagen och patientorganisationer, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stockholm, 2020

Publicerad i Nordisk socialrättslig tidskrift nr 25–26.2020, oktober 2020 s. 147–156

116
355