Medicin och juridik vid psykiatrisk tvångsvård

Publicerad i Förvaltningsrättslig tidskrift 2013 4, december 2013 s. 387–422

102
312