EU-domstolens dom C-439/19 B EU:C:2021:1054 (stora avdelningen): Utrymmet att behandla personuppgifter om lagöverträdelser i allmänna handlingar som hålls tillgängliga för allmänheten

Publicerad i Förvaltningsrättslig tidskrift 2022 1, mars 2022 s. 117–130

193
556